O nama

Udruga za zaštitu životinja Felix-otok Krk osnovana je 18. svibnja 2004. godine u Njivicama  kao humanitarna i neprofitna organizacija.

U Hrvatski registar Udruga  upisana je 25. listopada 2004. godine. Ista je osnovana na inicijativu nekolicine, pojedinačno angažiranih prijatelja životinja s otoka Krka.

Osnovni cilj osnivanja Udruge je zaštita i sprečavanje  bilo kojeg oblika zlostavljanja i mučenja  životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje  održivog načina življenja za opće dobro.

0

Kastriranih pasa i mačaka

0

udomljenih pasa

0

udomljenih mačaka

Ciljevi osnivanja Udruge su također:

– smanjenje populacije napuštenih pasa i slobodnoživućih mačaka,  kontinuiranim  provođenjem  akcija kastracija u skladu s projektima i programima Udruge

  •         izgradnja „ NO KILL“ skloništa za pse
  • zaštita napuštenih životinja, njihovo smještanje u sklonište ili druga sigurna mjesta do udomljavanja
  •  zaštita životinja od pojedinačnih slučajeva okrutnosti
  •  zaštita zdravlja ljudi
  •  čisti okoliš bez bolesnih i napuštenih životinja
  •  edukacija o zaštiti i pravima životinja s ciljem poticanja razvijanja suosjećanja, solidarnosti i aktivnog sudjelovanja u društvu,
  •  suradnja s drugim ( lokalnim/ nacionalnim/ međunarodnim) organizacijama sličnih ciljeva i područja djelatnosti,
  •  suradnja s lokalnim, obrazovnim, pedagoškim i drugim javnim  ustanovama
  •  poticanje ljudi na volonterstvo
  •  informiranje, senzibiliziranje i edukacija šire javnosti o pravima životinja

Sponzori

Podršku našoj udruzi kroz izradu i održavanje web stranice pruža poduzeće NymphByte.

Konačni cilj Udruge je organiziranje skloništa za nezbrinute životinje otoka Krka sa stalno zaposlenim djelatnicima, kao edukativnog centra, koji bi okupljao sve ljubitelje životinja otoka, Županije, kao i posjetitelje, koji povremeno borave na Otoku

Prema zakonu o zaštiti životinja (n.n.135/106), jedinice lokalne samouprave bile su obavezne do 01.01.2009.godine organizirati takva skloništa.

Treba naglasiti da postojanje azila znači samo saniranje posljedica problema napuštenih životinja.

Udruga Felix želi djelovati preventivno, utječući svojim radom na cjelokupnu našu zajednicu da se odgovorno ponašamo prema svojim i drugim životinjama poštujući zakone Republike Hrvatske.

U suradnji s obrazovnim ustanovama otoka Urka, stručno bi osoblje trebalo educirati djecu i mlade kako bi od najranije dobi naučili poštivati i pravilno se odnositi prema životinjama.

Također, trebalo bi stimulirati mlade ljude da se aktivno uključe u rad udruge jer “na mladima svijet ostaje”.

Puno je građana koji o radu naše udruge nemaju nikakvih saznanja. mnogi ne znaju ni za njeno postojanje ili smatraju da ih se njen rad ne tiče. To ćemo nastojati promijeniti.

Ne želimo nikoga prisiliti da voli psa ili mačku. Ljubav prema životinji osobni je izbor, ali humano se prema njoj ponašati –na to nas obavezuju zakoni i moralna načela u nama.