Nedjelja, 20 Svibanj 2018

N Novosti

Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka do udomljavanja

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

 Projekt: Programu kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka do udomljavanja 

O  Zakonu

Potpora Projektu je i Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17), u kojemu je propisano da se životinje ne smiju ubijati, nanositi im patnju, bol, ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima,  protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja (članak 5. stavak 1. i stavak 2.).
Po Zakonu o zaštiti životinja i njihovoj dobrobiti lokalne Uprave i Samouprave dužne su izdvajati sredstva za sterilizacije svih slobodno živućih pasa i mačaka na javnim površinama i njihovo zbrinjavanje.
Slobodno živuće mačke po Zakonu i Pravilniku o skloništima, članku 28. a u svezi s člankom 23., istog Pravilnika u kojem se navodi da se slobodno-živućim mačkama  mora osigurati potrebna veterinarsko-zdravstvena zaštita, sterilizacija ili kastracija. Nakon oporavka i provedenih mjera slobodno živuće mačke se mogu vratiti u svoje kolonije ili staništa.
Uvjeti za usmrčivanje životinja određeni su člankom 11. Zakona o zaštiti životina, nepoštivanje  zakonskih odredbi te postupaka za usmrčivanje životinja propisane su kaznene odredbe  (članak 85. stavak 1.).


Uvodni  dio o Projektu

Prvo, svi moramo biti svjesni da je kod kućnih životinja razmnožavanje jednako ubijanju.

Ne postoji opravdanje za slučajno razmnožavanje jer rezultira neželjenim potomcima kojima prijeti patnja i smrt, niti za namjerno razmnožavanje koje rezultira oduzimanjem prilike za udomljavanje neke napuštene životinje i pretvara životinje u proizvode za ljudske potrebe. Kastracija je jedan vrlo praktičan korak u naporima da ubijanje prestane. Nije samo zdravije za samu životinju, nego će ista  zaustaviti nasilje. Skloništa će kastrirati mačku ili psa prije nego ih uzme nova obitelj kako se ne bi dogodilo da se njihovi potomci vrate kao neželjeni. Psi i mačke mogu biti kastrirani nakon prvog tjeranja pa i ranije.

Projekt  sterilizacije  pasa i mačaka  provodi se u cijelome svijetu i pokazao se jedinim najjeftinijim, najhumanijim i najučinkovitijim rješenjem kontroliranog razmnožavanja istih.
Metoda sterilizacija mačaka „uhvati - steriliziraj – vrati“ nastala je 80-ih godina prošlog stoljeća u Velikoj Britaniji te je promovirana od strane University Federation for Animal Welfare. Zbog učinkovitosti je postala popularna i u drugim civiliziranim zemljama svijeta.

 

Metoda se sastoji u hvatanju mačaka, kastriranju/steriliziranju i puštanju čim je prije moguće na ono isto mjesto gdje su pronađene. Mačke se zadržavaju samo iznimno, u slučajevima da je uhvaćena pitoma mačka koja se može udomiti.

 

Slobodno živuće mačke nisu socijalizirane, ne mogu se udomljavati, pa stoga ih nema pravo nitko po svim zakonima i pravilnicima, ukloniti iz njihova staništa i usmrtiti.

Konačno, kako bi se kontroliralo zdravlje i brojnost mačjih staništa/kolonija, potrebno je imati organizirana i hranilišta o kojima skrbe sami  gradovi ili skloništa s kojima isti imaju ugovore ili građani koji vole životinje.
Na hranilištima se dozvoljava građanima hranjenje mačaka, a redovni nadzor od strane zaduženih stručnih službi i Udruga za zaštitu životinja omogućuje kontroliranje zdravlja populacije.

Takav način kontrole mačje populacije propisan je i postojećim  Zakonom i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

 

 

Ciljevi projekta

Glavni cilj je preventivna kastracija kojom će se  smanjiti broj slobodno živućih pasa i mačaka  na javnim površinama, na najhumaniji mogući način koji će istu  populaciju držati pod kontrolom, te edukacija građana o nužnosti sterilizacije i skrbi o kućnim ljubimcima.

 

 

Zaštita zdravlja ljudi

1.       Slobodno živuće mačke minimaliziraju problem glodavaca (štakora i miševa). Iako mačke ne mogu do kraja riješiti probleme glodavaca, mogu držati broj glodavaca na određenom području pod kontrolom, te spriječiti dolazak novih glodavaca na to područje. 

2.       Prisutnost životinja djeluje terapeutski. Mnogi ljudi uživaju u promatranju staništa/kolonija mačaka, a znanstveno je i dokazano da promatranje životinja snižava krvni tlak. Građani koji se brinu za divlje mačke i nose ih veterinarima, također imaju koristi. Potiču ih da se osjećaju bolje zbog dobrih djela koje rade, smanjuju osjećaj depresije, osamljenosti i izolacije. Mnogi građani koji se brinu o divljim mačkama su upravo stariji građani kojima se te životinje jedino društvo, smisao i zadovoljstvo. Stoga takve Građane ne treba osuđivati, nego poštivati njihova ljudska prava. Briga o napuštenim životinjama produžuje život jer vlasnici životinja dokazano dulje žive, imaju niži tlak i manji stupanj stresa.

3.       Neki ljudi koji nisu u mogućnosti u stanu imati kućnog ljubimca načinom brige za slobodno živuće pse i mačke nadopunjuju tu potrebu i na taj način pridonose smanjenju i tako statistički velikom broju napuštenih kućnih ljubimaca. 

4.       Jedno regulirano, stabilno stanište steriliziranih slobodno živućih mačaka  neće dozvoliti približavanje drugom ili novom staništu mačaka,a koje su možda bolesne, te se na taj način održava konstantan broj mačaka na jednome staništu, i sprečava širenje zaraznih bolesti koje bi druge nove mačke iz drugog staništa mogle donijeti.

5.       Kontinuiranim kastracijama pasa i mačaka , koje pridonose smanjenju populacije istih, sprječava se i širenje zaraznih bolesti među životinjama, od kojih se neke mogu prenijet i na čovjeka. (bjesnoća, raznorazne zoonoze i mikrosporoze, helmintoze i dr.)

Čisti okoliš bez bolesnih i napuštenih životinja

Zaštita životinja

Projekt  ima cilj promoviranje prava i zaštite životinja.

Razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o zaštiti životinja, te skretanje pažnje od strane nadležnih tijela pri državnim upravama i lokalnim samoupravama propisano zakonima.
Pitanja i prava životinja veoma važno društveno pitanje koje se danas nalazi u središtu pozornosti i javne rasprave. Prava životinja veliki su  korak na putu moralnog napretka i u taj proces moraju biti uključene sve institucije društva, kao što su obrazovne institucije, ali i svaka obitelj i pojedinac.

Odvijanje projekta

Najveći broj sterilizacija mačaka treba raditi u prvih 6 mjeseci u godini, prije prvih okota mačaka.
Sterilizacija mačaka u dobi od 6 mjeseci do godine dana često je prekasna, jer u praksi se pokazalo da je dosta mačaka skotna već u dobi od 4 mjeseca  starosti. Stoga svjetski veterinari promoviraju kastraciju mačaka već sa 4 mjeseca starosti.

Realizacija projekta

Ne provođenje preventivni akcija kastracije, nekontrolirano razmnožavanje mačaka predstavlja veliki problem zajednicama u kojima živimo tj. lokalnim upravama i samoupravama. Narušavaju se mnogi međuljudski odnosi i krši Zakon o zaštiti životinja.
Dosadašnja metoda rada JLS-a tzv.
„ neškodljivo uklanjanje mačaka lutalica“ i držanja mačaka zatvaranjem u kaveze  po 5 mačaka u jedan, te eutanazije koja je zakonom zabranjena, spada u zlostavljanje životinja.

Ista metoda mora se zamijeniti organiziranim programima kastracija mačaka kao, što stoji i u pravilniku  o higijenskim servisima, čl. 28.

 

Eutanazija je ubojstvo iz samilosti i tu metodu po Zakonu o zaštiti životinja veterinari smiju koristiti isključivo ukoliko je životinja neizlječivo bolesna i pati. Mnoge JLS-a nisu svjesne da plaćaju ubijanje životinja 600% više Veterinarskim Ambulantama s kojima sklapaju Ugovore, dok pritom preventivne,  jedine, učinkovite i jeftine metode kastracija preko Udruga ili Građana odbijaju.
Skupljanje mačaka na jedno mjesto i ubijanje poput dosadašnjih metoda u Skloništima, daje negativne rezultate a to su:

·         povećanje broja  napuštenih životinja (samim prisustvom azila ili skloništa nesavjesnima građanima pruža se mogućnost da neželjena legla mačića donose i ostavljaju, izvlačeći se kako im je ista netko ostavio)

·         Smanjiti će se i broj građana koji su se do sada odazivali u akcijama sterilizacija mačaka, vadeći se na to kako postoji azil i bez grižnje savjesti legla neželjenih mačića će odnositi u sklonište (lakše je životinju smjestiti drugome na brigu nego odvojiti nešto novaca i postupiti odgovorno)

·         Povećanje financijskih troškova, koji bi se s prisustvom azila/skloništa drastično povećali (Povećanje troškova za sterilizacije, troškovi držanja mačaka, hrane, njege, liječenja i na kraju eutanazije).  Npr. od 2006.  god. Udruga je, prema svojim statističkim podacima, u razdoblju od 1 mj. 2006. - 12 mj. 2012. god. imala 1.550  prijavljenih odbačenih mačića od strane građana koji su doznali“ da postoji Udruga, dok je potražnja za istima naspram ovog broja bila jednaka nuli

Izvori  financiranja Udruge

Udruga  Felix provodi isti projekt od 2004. godine, s limitiranim sredstvima iz proračuna JLS -a , donacijama iz inozemstva te manjim donacijama Građana.


Rezultati projekta

Na otoku Krku u zadnjih 12 godine (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. do 31.12. 2016.) Udruga je sterilizirala/kastrirala 2935  mačaka i 460 pasa i udomila 285  mačića ili odraslih mačaka i 430 pasa.  Navedeni podaci dobiveni su prema podacima iz godišnjih izvještaja o radu Udruge prikazanog JLS-a.  

Udruga svakodnevno educira građanstvo i apelira na sterilizacije mačaka.

Puno veći, brži rezultati nekontroliranog razmnožavanja mačaka postižu se jedino kompletnim i neograničenim  financiranjem kastracija svih slobodno živućih mačaka. Napominjemo da svaka kastrirana mačka donosi uštedu proračunskog novca.

Program rada utemeljen je Statutom Udruge i sastoji se iz:

  • Edukacije građanstva
  • Sterilizacija pasa i mačaka - postoperativna njega istih
  • Liječenja 
  • Udomljavanja
  • Evidencija sterilizacija pasa i mačaka.

Edukacije građanstva

Krucijalna edukacije sastoji se, u provođenju od najmanjih sitnica pa do realizacije krupnih projekata. Zato edukacija počinje od najmanjih nogu. Upravo u edukaciji mi vidimo ključ za rješenje našega najvažnijeg cilja o nužnosti rane sterilizacije pasa i  mačaka i skrbi o kućnim ljubimcima.

Važno je raditi na kreiranju novih Volontera po gradskim i prigradskim  kvartovima, koji će uz rad na kastracijama, pratiti staništa ili kolonije mačaka u cilju stvaranja stabilne životne zajednice ljudi i životinja.

Sterilizacija mačaka

Hvatanje  mačaka je složeni proces jer divlje i slobodno živuće mace je ponekad teško uhvatiti. Sistem hvatanja je  klopka s mamcima za hranu, prebacivanje u manje transportere i transport do veterinarske ambulante u kojoj će biti izvršeni operativni zahvati.

Kastracija ili sterilizacija je operativno uklanjanje spolnih organa kod ženke jajnika, jajovoda i maternice, a kod mužjaka testisa. To je posve bezbolna operacija koja se izvodi pod anestezijom kada pas ili maca duboko spava.
Danas se takva operacija izvodi rutinski, te životinja već nekoliko sati nakon  operacije može sve samostalno obavljati.
Operativne zahvate potrebno je izvoditi u onim veterinarskim ambulantama koje su najbliže staništima mačaka i koje mogu odjednom na operativni zahvat prihvatiti više mačaka. Najbolji primjer je odmah nakon hvatanja mačku transportirati u Ambulantu gdje je već unaprijed najavljen mogući dolazak mačaka. Razlog tome je što manji stres životinje. Osim obilježavanja steriliziranih, mačke prolaze i tretman čišćenja od  endo i egzo parazita.Obilježavanje mačaka

Udruga Felix-otok Krk obilježava kastrirane/sterilizirane slobodno živuće mačke - zarezuje se desno uho u obliku malog trokutića, već prilikom operativnog zahvata. Ako je maca za sigurno udomljenje onda  se uho ne zarezuje i to se naglašava Veterinaru. Obilježavanjem mačaka smanjuju se rizici ponovnog hvatanja za sterilizaciju i mogućnost nepotrebnih troškova anestezije prijevoza i na kraju ponovnog stresa za samu životinju.

Postoperativna  njega mačaka obuhvaća njegu mačke nakon operativnog zahvata kada ona dolazi u zato određeno mjesto gdje će boraviti slijedećih par dana, do povratka u svoje stanište. Kako Udruga nema azila za prihvat,  operirane mačke njeguju se u velikim boksovima cca 1,5m/ 1m u privatnom prozračnom prostoru volontera Udruge.
Za mačje zahode umjesto pijeska za mačke Udruga koristi prirodnu krupnu prosijanu  piljevinu.

Prijevoz mačaka

Da bi se mačka  sterilizirala  mora se prvo uhvatiti, zatim transportirati do Veterinarske ambulante i natrag na njegu. Mačka se zatim vraća u stanište iz kojeg je izuzeta. Prijevoz Udruga plaća privatnim osobama, a uglavnom su to računi za benzin.

Liječenje pasa i mačaka

Kod liječenja najviše je zastupljena populacija štenaca ili malih mačića, dok je manji broj starijih pasa i mačaka. Liječenja su uglavnom od njihovih virusnih bolesti, koje su popraćene sekundarnim bakterijskim infekcijama, GEK, piometre, mikrosporoze, raznih trauma i ozljeda. Teže bolesne životinje, kako ne bi patili, po procjeni dr. Veterine se eutanaziraju.

Udomljavanje

Udomljavanje ovisi o mogućnosti prihvata pasa i mačaka u domove volontera i Građana koji su pronašli odbačenu životinju.

Kako veliki broj ljudi ima profile na društvenim mrežama (facebook), to znači i veća mogućnost  aplikacije slika i  udomljavanje napuštenih pasa ili okoćenih mačića.


Akcija sterilizacije za sve Građane po 20 % nižim cijenama

U dogovoru sa Veterinarskom Stanicom  Rijeka od  2013.god. organiziraju se i akcije sterilizacija pasa i mačaka, kućnih ljubimaca, za Udrugu za zaštitu životinja Felix-otok Krk  po 20%  nižim cjenama.

U  akcijama Volonteri Udruge educiraju Građane za hvatanje mačaka, pomažu oko hvatanja  divljih  i nesocijaliziranih  mačaka, te iste njeguju do povratka u stanište, ukoliko Građani za njegu nisu spremni.

Evidencija sterilizacije mačaka

Evidencije sterilizacije mačaka provode se upisom u tablice, s prikazanim staništem mačaka, opisom mačke i kontakt osobama. (Prilog izvještaj o sterilizacijama i udomljavanju mačaka, zbog povjerljivosti podataka, dostupni su samo onoj JLS-i koja financira projekt)


Pozitivne posljedice Projekta koji se provodi već 12 godina na otoku Krku:

·         Projekt sterilizacije slobodno živućih mačaka i rada s građanstvom mora dati rezultate, a oni su  vidljivi  i provođenjem projekta sa limitiranim sredstvima

·         Iz  dosadašnjeg  rada Udruga Felix je na Otoku Krku  kastrirala/sterilizirala 2935  mačaka i  460  pasa.

·         Povećao se broj udomljenja

·         Povećao se broj odaziva Građana u akcijama sterilizacije

·         Smanjuje se broj napuštenih i odbačenih životinja na ulicama

·         Navedeni rezultati su posljedica Edukacije Građana i ulaganja velikog napora i truda Volontera Udruge u senzibilizaciji javnosti, prilikom odaziva na telefonske pozive Građana  i sve većim kampanjama  u medijima koje su provedene na Otoku

 

Njivice; 22.12.2017.