Nedjelja, 20 Svibanj 2018

O O nama

Povijest, misija, vizija

Udruga za zaštitu životinja Felix – otok Krk osnovana je 18.svibnja 2004.godine kao NGO, humanitarna i neprofitna organizacija a u Hrvatski registar Udruga upisana je 25. listopada 2004. godine. Ista je osnovana na inicijativu nekolicine, pojedinačno, angažiranih Prijatelja životinja sa otoka Krka.

Demokratska i humanitarna načela irazvoj civilnog društva predstavljaju pred nas visoke kriterije i ciljeve te maksimalnu učinkovitost trajnog karaktera na bilo kojem području djelovanja lokalne zajednice pa tako i na problemu zbrinjavanja životinja. To znači da prilikom rješavanja problema pasa i mačaka lutalica ciljevi lokalne zajednice, uložena materijalna sredstva i ukupna nastojanja ne bi smjeli biti kratkoročnog karaktera i usmjerena samo na saniranje posljedica "hvatanja lutalica", zatvaranja i čekanja zakonskih 60 dana da ih se usmrtiti.

Udruga broji 146 članova (od toga 9 osoba mlađih od 18 godina) .

Osnovni cilj osnivanja Udruge je zaštita i sprečavanje bilo kojeg oblika zlostavljanja i mučenja životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje održivog načina življenja za opće dobro

Ciljevi osnivanja Udruge su također:

  • smanjenje populacije napuštenih pasa i slobodnoživućih mačaka, kontinuiranim provođenjem akcija kastracija u skladu s projektima i programima Udruge
  • izgradnja „ NO KILL“ skloništa za pse
  • zaštita napuštenih životinja, njihovo smještanje u sklonište ili druga sigurna mjesta do udomljavanja
  • zaštita životinja od pojedinačnih slučajeva okrutnosti
  • zaštita zdravlja ljudi
  • čisti okoliš bez bolesnih i napuštenih životinja
  • edukacija o zaštiti i pravima životinja s ciljem poticanja razvijanja suosjećanja, solidarnosti i aktivnog sudjelovanja u društvu,
  • poticanje ljudi na volonterstvo
  • informiranje, senzibiliziranje i edukacija šire javnosti o pravima životinja

Izgradnja azila

Konačni cilj Udruge je organiziranje skloništa za nezbrinute životinje otoka Krka sa stalno zaposlenim djelatnicima, kao edukativnog centra, koji bi okupljao sve ljubitelje životinja otoka, Županije, kao i posjetitelje, koji povremeno borave na Otoku

Prema zakonu o zaštiti životinja (n.n.135/106), jedinice lokalne samouprave bile su obavezne do 01.01.2009.godine organizirati takva skloništa.

Treba naglasiti da postojanje azila znači samo saniranje posljedica problema napuštenih životinja.

Udruga Felix želi djelovati preventivno, utječući svojim radom na cjelokupnu našu zajednicu da se odgovorno ponašamo prema svojim i drugim životinjama poštujući zakone Republike Hrvatske.

0
KASTRIRANIH PASA I MAČAKA

Edukacija i angažman mladih

U suradnji s obrazovnim ustanovama otoka Urka, stručno bi osoblje trebalo educirati djecu i mlade kako bi od najranije dobi naučili poštivati i pravilno se odnositi prema životinjama.

Također, trebalo bi stimulirati mlade ljude da se aktivno uključe u rad udruge jer "na mladima svijet ostaje".

0
UDOMLJENIH PASA

Izgradnja stavova

Puno je građana koji o radu naše udruge nemaju nikakvih saznanja. mnogi ne znaju ni za njeno postojanje ili smatraju da ih se njen rad ne tiče. To ćemo nastojati promijeniti.

Ne želimo nikoga prisiliti da voli psa ili mačku. Ljubav prema životinji osobni je izbor, ali humano se prema njoj ponašati –na to nas obavezuju zakoni i moralna načela u nama.

0
UDOMLJENIH MAČAKA